Beroepscode

Ik ben geregistreerd als Gezondheidszorgpsycholoog in het register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG- register) Dit is een beschermde titel en wordt gegeven aan psychologen die aan strenge eisen voldoen. Dit wordt elke 5 jaar opnieuw getoetst. Dit geldt ook voor mijn registratie als Kinder- en jeugdpsycholoog (NIP). Het NIP heeft een beroepscode opgesteld waaraan de psycholoog zich dient te houden. Meer informatie vindt u op:

http://www.psynip.nl/beroepsethiek/de-beroepscode/de-beroepscode.html