Vergoedingen

De Praktijk in Beweging heeft er voor gekozen contractvrij te werken. Dit betekent dat de kosten voor de behandeling deels zullen worden vergoed door de verzekeraar, als je een restitutiepolis hebt. Kijk hiervoor altijd je polis na of neem contact op met de verzekeraar. Er zijn behandelaars die door verzekeraars gecontracteerd zijn. Deze kun je vinden via je verzekeraar.

Voor ongecontracteerde hulp moeten verzekeraars 75% van het marktconforme tarief vergoeden (wat marktconform is, is per verzekeraar verschillend). Je krijgt van mij maandelijks een rekening voor de behandelingen. Na beëindiging van de behandeling, stuur ik je een verzamelrekening die je kunt indienen bij de verzekering.


Kinderen en jeugd

Ook wat betreft kinderen en jeugdigen (0-18 jaar) is gekozen voor contractvrij werken. Dat betekent dat niets door de gemeente vergoed wordt. Ook verzekeraars vergoeden behandeling voor kinderen en jeugdigen niet meer. Voor een gecontracteerde behandelaar kunt u terecht op de volgende website http://www.zpjeugd.nl