Klachtenregeling/geschillen

Wanneer je niet tevreden bent met de behandeling of met mij als therapeut, zou ik je willen aanmoedigen dat met mij te bespreken. Ik ga er vanuit dat we samen een oplossing vinden. Mochten we er samen niet uitkomen dan zou ik willen verwijzen naar de klachtenregeling van het NIP.

http://www.psynip.nl/het-nip/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure.html