Eye Movement Desensitization and Reprocessing(EMDR)

EMDR is een vorm van gesprekstherapie, die effectief blijkt om nare ervaringen te verwerken. Oorspronkelijk is deze therapievorm ontwikkeld en gebruikt om eenmalige traumatische gebeurtenissen te verwerken, maar gebleken is dat ook andere vormen van akelige ervaringen en langduriger trauma goed kunnen worden behandeld met EMDR. Op dit moment kan EMDR worden ingezet als ondersteuning bij behandeling voor angstklachten, negatief zelfbeeld of pijnklachten, als er een verband is tussen de klacht en bepaalde gebeurtenissen.

Voor wie?

EMDR kan mensen helpen die op de een of andere manier psychische klachten blijven houden na akelige gebeurtenissen. Dat kunnen eenmalige gebeurtenissen zijn, maar ook langduriger of meervoudige gebeurtenissen (zoals bijvoorbeeld pesten, misbruik, verwaarlozing, nare voorvallen op school of op het werk). Ook ervaringen die men niet direct traumatisch zou noemen kunnen psychische klachten geven. Zo kun je je bijvoorbeeld als gevolg van plagerijen of nare opmerkingen erg onzeker zijn gaan voelen over jezelf en eetproblemen ontwikkelen. EMDR is al toepasbaar vanaf jonge leeftijd. Bij heel jonge kinderen wordt met de ouders samengewerkt, maar al snel kunnen kinderen zelf de therapie volgen en wordt de therapie aangepast naar vermogen van het kind.

Meer informatie over deze therapievorm vindt U op www.emdr.nl