Vergoedingen

De Praktijk in Beweging heeft er voor gekozen contractvrij te werken. Dit betekent dat de kosten voor de behandeling deels zullen worden vergoed door de verzekeraar, als je een restitutiepolis hebt. Kijk hiervoor altijd je polis na of neem contact op met de verzekeraar. Er zijn behandelaars die door verzekeraars gecontracteerd zijn. Deze kun je vinden via je verzekeraar.

Voor ongecontracteerde hulp moeten verzekeraars bij een restitutieverzekering 70 - 80% van het marktconforme tarief vergoeden (wat marktconform is, is per verzekeraar en per verzekering verschillend). Voor een naturapolis ligt dit percentage aanzienlijk lager. Check altijd bij je verzekeraar wat voor jou van toepassing is. Je krijgt van mij maandelijks een rekening voor de behandelingen. Na beëindiging van de behandeling, stuur ik je een verzamelrekening die je kunt indienen bij de verzekering.

 Voor meer informatie: zie https://contractvrijepsycholoog.nl en 

https://contractvrijepsycholoog.nl/wp-content/uploads/2021/12/Zorgverzekeraars-Vergoeding-vrijgevestigde-zorgaanbieders-in-BGGZ-en-SGGZ-2022-Contractvrije-Psycholoog.pdf 

Let alsjeblieft ook heel goed op of je toestemming aan je verzekeraar moet vragen om bij een ongecontracteerde therapeut zorg te krijgen.

Neurofeedback en TRE bij De Praktijk in Beweging worden door verzekeraars niet vergoed.

Kinderen en jeugd

Ook wat betreft kinderen en jeugdigen (0-18 jaar) is gekozen voor contractvrij werken. Dat betekent dat niets door de gemeente vergoed wordt. Ook verzekeraars vergoeden behandeling voor kinderen en jeugdigen niet meer. Voor een gecontracteerde behandelaar kunt u terecht op de volgende website http://www.zpjeugd.nl