Janine RULKENS

 

In 1991 ben ik afgestudeerd als psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam en heb lang diagnostisch werk gedaan, maar sinds 2002 ben ik me gaan specialiseren op het gebied van trauma. Omdat in mijn ervaring de cognitieve insteek van therapie niet voldoende bood en naar mijn idee de kern van trauma onvoldoende raakte, ben ik me via de opleiding Dans- en Bewegingstherapie aan Codarts Hogeschool voor de Kunsten en een opleiding bij o.a. Deva Laya Guleng tot TRE® practitioner gaan specialiseren op het gebied van lichaamsgerichte therapie. 

Vervolgens kwam ik op het pad van de neurofeedback en ben ik door Christina Rompa van Breingoed opgeleid tot NeurOptimal® certified advanced trainer. Sinds enkele jaren ben ik me gaan verdiepen in de polyvagaal theorie van Stephen Porges, zijn werk en het werk van Deb Dana, maar ook van Janina Fisher brengen alle vlakken die ik tot dan toe ontdekte in mijn werk tot een geheel. Ik zou mezelf graag een polyvagaal geïnformeerde therapeut noemen. Sinds 2021 werk ik naast neurofeedback ook met het Safe and Sound Protocol van Stephen Porges. 

Aanvankelijk heb ik mij in mijn werk uitsluitend gericht op kinderen en jongeren. Sinds 2012, toen ik mijn eigen praktijk startte, werk ik ook met volwassenen. Naast mijn eigen praktijk werk ik bij stichting VALK, specialist in angstbestrijding

Als mens, dus zeker ook als therapeut, ben je naar mijn mening nooit “af” en ik vind het belangrijk me te blijven ontwikkelen op alle vlakken. Ik volg daarom zoveel mogelijk nascholing en neem deel aan meerdere intervisiegroepen. Ook vanuit het dagelijks leven en van elk traject met mijn cliënten leer ik dingen af en bij. 

Ik werk vanuit de visie dat iedereen uniek is en dat behandeling op maat vaak het beste werkt. Degene die hulp vraagt staat centraal. Ook denk ik dat mensen in een therapie zelf het werk doen. Als therapeut faciliteer en begeleid ik dat proces. Cliënten beschrijven mij als een deskundige, eerlijke, betrokken en menselijke therapeut. Gebleken is dat een goede werk- en vertrouwensrelatie tussen cliënt en therapeut een belangrijke voorwaarde is voor herstel van de balans. Het is belangrijk dat je je prettig kunt voelen bij de hulpverlener. Als je kiest voor een van de therapie/begeleidingsvormen vindt er altijd een intakegesprek plaats, waarin wordt besproken wat de hulpvraag is, doelen kunnen worden gesteld en gekeken wordt of ik de hulp bij kan bieden bij jouw hulpvragen en ook of er een wederzijdse klik is. Dan kunnen we in overleg afspraken maken over een eventueel vervolg. 

Ik ben lid van de LVVP, Vereniging EMDR Nederland, de NVNF en het Polyvagal Institute.