Janine RULKENS

 

In 1991 ben ik afgestudeerd als psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam. Ik heb mij gespecialiseerd als Gezondheidszorgpsycholoog (BIG) en Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP). Sinds 2002 ben ik me verder gaan specialiseren op het gebied van Trauma. In 2006 studeerde ik af als Dans- en Bewegingstherapeut. In 2016 ben ik gecertificeerd TRE® practitioner geworden. Sinds 2017 ben ik opgeleid tot NeurOptimal® trainer. Ik vind het belangrijk me te blijven ontwikkelen als therapeut. Daarom volg ik zo veel mogelijk nascholing en neem deel aan verschillende intervisiegroepen.

Ik ben lid van het Nederlands Instituut van Psychologen, Vereniging EMDR Nederland en NVNF. Na jaren ervaring in zowel onderwijs als in de geestelijke gezondheidszorg ben ik in 2012 gestart met De Praktijk in Beweging, naast mijn werk in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Ik werk vanuit de visie dat iedereen uniek is en dat behandeling op maat vaak het beste werkt. Degene die hulp vraagt staat centraal. Ook denk ik dat mensen in een therapie zelf het werk doen. Als therapeut faciliteer en begeleid ik dat proces. Cliënten beschrijven mij als een deskundige, eerlijke, betrokken en menselijke therapeut. Gebleken is dat een goede werk- en vertrouwensrelatie tussen cliënt en therapeut een belangrijke voorwaarde is voor herstel van de balans.

Het is belangrijk dat je je prettig kunt voelen bij de hulpverlener. Als je kiest voor een van de therapie/begeleidingsvormen vindt er altijd een intakegesprek plaats, waarin wordt beproken wat de hulpvraag is, doelen kunnen worden gesteld en gekeken wordt of ik de hulp bij kan bieden bij jouw hulpvragen. Dan kunnen we in overleg doelen stellen en afspraken maken over een eventueel vervolg.