In geval van crisis

Gezien de aard van de praktijk kunnen wij geen goede zorg bieden voor (hoog) crisisgevoelige cliënten. Dit schatten we samen met de cliënt in en mocht het nodig zijn dan kijken we naar een goede doorverwijzing. Mocht een crisis zich voordoen, dan kun je buiten werktijden het best contact opnemen met de huisartsenpost. Tijdens werktijden kunnen wij altijd telefonisch overleggen, maar ik ben niet op elk moment bereikbaar. Ook dan is bij crisis de huisarts of de crisisdienst van de GGZ eerste aanspreekpunt.