Belangrijke informatie

Samenwerkendepsychologenleiden

www.samenwerkendepsychologenleiden.nl

Traumaprevention

www.traumaprevention.com

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

www.emdr.nl

Nederlands Instituut van Psychologen

www.psynip.nl

Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

www.bigregister.nl

Nederlandse vereniging voor neurofeedback

www.nvnf.nl

Advanced Brain Training Systems

www.neuroptimal.com