Wijzigingen in het zorgstelsel

De regelingen rondom psychologische zorg zijn inmiddels behoorlijk veranderd. Ik zal proberen het U zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Voor lichte psychische klachten is het de bedoeling dat hulp geboden wordt door de huisarts en GGZ-praktijkondersteuner, dit in de huisartsenpraktijk aanwezig is. Ook is het de bedoeling dat de huisarts helpt met het voorkomen van psychische klachten. Houden de psychische klachten aan of zijn ze ernstiger dan de huisarts kan behandelen? Dan kan worden doorverwezen naar de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Hiervoor is een psychiatrische diagnose nodig. De bedoeling is dat de diagnostiek daarvoor door de huisarts wordt verricht en door de therapeut(en) in de GGZ wordt verfijnd. Afhankelijk van de zwaarte van de klachten kan de huisarts doorverwijzen naar de 'generalistische basis GGZ' of de 'gespecialiseerde GGZ' voor een vervolgbehandeling (zie voor omschrijving hieronder). Binnen de GGZ is het de bedoeling dat gewerkt gaat worden met zogenaamde Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s). Dat betekent dat behandeling vergoed wordt als er sprake is van een psychiatrische stoornis. De therapeut moet de diagnose bekend maken bij het landelijke DBC-informatiesysteem (DIS). Wil een cliënt in aanmerking komen voor een vergoeding door een verzekeraar, dan vraagt de verzekeraar eveneens een diagnose op de declaratie. Wil je dit niet, dan raden wij aan een privacyverklaring te ondertekenen. Deze is op de praktijk aanwezig.

Wat is generalistische basis GGZ en
gespecialiseerde GGZ?

Bij psychische problemen die worden veroorzaakt door een enkelvoudige stoornis, zoals bijvoorbeeld een angststoornis of een depressie, is het de bedoeling dat wordt doorverwezen naar de generalistische basis GGZ (voorheen eerstelijns psychologische zorg). In de generalistische basis GGZ zijn vier behandeltrajecten, t.w. Kort, Middel, Intensief en Chronisch Is meer zorg nodig omdat de psychische problemen veroorzaakt worden door een complexere stoornis? Dan wordt doorverwezen naar de gespecialiseerde GGZ. De zorg vindt dan soms plaats in een instelling maar dat hoeft niet, er zijn ook kleinere gespecialiseerde GGZ praktijken. Als je de behandeling zelf wilt en kunt betalen, is geen verwijzing nodig van de huisarts. Ook hoeft er dan niet met diagnoses te worden gewerkt. Voor meer informatie zie: https://www.regelhulp.nl

De Praktijk in Beweging is een praktijk voor generalistische basis GGZ. Dat betekent dat zorg vergoed wordt tot een bepaald aantal sessies, afhankelijk van de zwaarte van de stoornis.